Technieken > Glasfusing
Glasfusing
Glasfusing is het versmelten van verschillende stukken glas, eventueel gecombineerd met andere materialen, tot een geheel. Het verhitten van het glas gebeurt in een afgesloten oven. Op deze manier kunnen prachtige objecten, wandstukken en schalen worden gemaakt.
het slumpen (buigen) van glas over een malvorm

Glasfusing is geen eenvoudige techniek want het stoken in de glasoven vergt aanzienlijke kennis van het materiaal en wat daarmee gebeurt tijdens verhitting. Glas is nu eenmaal een materiaal wat zich niet laat dwingen en kennis van zaken is nodig om werkstukken te kunnen maken die spanningsvrij zijn.
Er wordt gewerkt met vlak glas, vergruisd glas, staafjes en stringers, en ook worden speciale verfsoorten, metalen en oxides in werkstukken meegesmolten. Door te variëren met kleuren en vormen en verschillende temperaturen, kunnen de meest prachtige objecten worden gerealiseerd. De effecten van het versmelten zijn vooraf niet altijd 100 procent voorspelbaar maar het resultaat is altijd fascinerend.

Na een eerste stook is het glas altijd volledig plat. Indien gewenst kan het daarna in een vorm worden gebracht door het over / in een mal te laten buigen. Dit noemt men "slumpen" en dat is de manier om schalen en andere 3-dimensionale vormen te maken.

 

Speciaal fusingglas, dat geproduceerd wordt met vaste normen voor de uitzettingscoëfficiënt en viscositeit, kan in de glasoven opnieuw worden gesmolten. De opwarmen en afkoelen dient daarbij zeer langzaam en volgens een nauwgezette curve te gebeuren, om geen spanning in het glas te krijgen. Een werkstuk kan worden samengesteld uit glas in allerlei vormen. Het stoken gebeurt in een afgesloten oven en kan tijdens het proces niet worden beïnvloed.